Počet vytvorených protokolov podľa dní

Protokoly reedukačných centier / liečebno-výchovných sanatórií / diagnostických centier :

2023-11-16
1
2023-11-06
1
2023-11-03
1
2023-09-27
1
2023-09-26
2
2023-09-22
2
2023-09-21
6
2023-09-20
6
2023-09-19
5
2023-09-18
5