Počet vytvorených protokolov podľa dní

Protokoly reedukačných centier / liečebno-výchovných sanatórií / diagnostických centier :

2020-09-24
2
2020-09-23
9
2020-09-21
2
2020-09-18
7
2020-09-17
15
2020-09-16
4
2020-03-13
1
2020-03-09
13
2020-03-06
40
2020-02-10
4
2020-02-06
10
2019-09-25
1
2019-09-23
3
2019-09-20
2
2019-09-19
8
2019-09-18
9
2019-09-17
7