Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Reedukačné centrá / liečebno-výchovné sanatóriá / diagnostické centrá:

1 Bratislava 6 z 6
100%
2 Trnava 3 z 3
100%
3 Trenčín 1 z 1
100%
4 Nitra 5 z 5
100%
5 Žilina 3 z 4
75%
6 Banská Bystrica 2 z 2
100%
7 Prešov 1 z 2
50%
8 Košice 5 z 5
100%
Spolu 26 z 28
92.9%