Kontakty na zamestnancov odbor školstva RڊS v sídle kraja - konzultácie k Registru reedukačných centier, liečebno-výchovných zariadení a diagnostických centier

odbor školstva RڊS Bratislava

Mgr. TomᚠLIETAVEC
tomas.lietavec@russ-ba.sk
02/322 26 221

odbor školstva RڊS Trnava
Ing. Martin KRIVOŠÍK
martin.krivosik@russ-tt.sk
033/3226 502

odbor školstva RڊS Trenčín
Mgr. Izabela KAMENSKÁ
izabela.kamenska@russ-tn.sk
032/3226802

odbor školstva RڊS Nitra
Ing. Marianna MAKVOVÁ
marianna.makvova@russ-nr.sk
037/3226404


odbor školstva RڊS Žilina

Ing. Ján POLÁK
jan.polak@russ-za.sk
041/3226705

odbor školstva RڊS Banská Bystrica
p. Mgr. Eva LICHÁ
eva.lichá@russ-bb.sk
048/3226304

odbor školstva RڊS Prešov
Bc. Natália PROCHÁZKOVÁ
natalia.prochazkova@russ-po.sk
051/3226 904

odbor školstva RڊS Košice
Mgr. Klaudia MIKLODOVÁ
klaudia.miklodova@russ-ke.sk
055/3226605