Kontakty na zamestnancov CVTI SR

reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá:

p. Berta Petríková
berta.petrikova@cvtisr.sk
02/ 692 95 601