Konzultácie týkajúce sa internetovej aplikácie (MŠVVŠ SR) 14-01

ŠVS Bratislava

Gabriela Némethová
gabriela.nemethova@svsba.sk
02/ 6929 5502