Konzultácie týkajúce sa metodickej pomoci k výkazu (MŠVVŠ SR) 14-01

odbor školstva OÚ Bratislava

p. Ľubomír Čamek
lubomir.camek@minv.sk
02/ 4920 7837

odbor školstva OÚ Trnava
Ing. Soňa Jankovičová.
sona.jankovicova@minv.sk
033/ 5550 153

odbor školstva OÚ Trenčín
Mgr. Daniel Divinský
daniel.divinsky@minv.sk
032/ 7411 328

odbor školstva OÚ Nitra
Mgr. Ernest Decsi
ernest.decsi@nr.vs.sk
037/ 6969 332


odbor školstva OÚ Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak3@minv.sk
041/ 7076 234

odbor školstva OÚ Banská Bystrica
p. Mária Švidraňová
maria.svidranova@minv.sk
048/ 4306 636

odbor školstva OÚ Prešov
Mgr. Miloš Križan
milos.krizan@minv.sk
051/ 7462 712

odbor školstva OÚ Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@minv.sk
055/ 7245 448